Een vetput reinigen:
alles wat u moet weten

De afvoering van restaurants, grootkeukens, voedselverwerkende bedrijven, hotels, zorginstellingen en andere bedrijven die werken met eten, krijgen het zwaar te verduren.

Deze bedrijven zijn verplicht om een vetput of vetafscheider te installeren die water van vetten en oliën scheidt. Maar ook een vetput raakt vol en moet regelmatig leeggemaakt worden. Wat is een vetput, hoe werkt het en hoe moet u een vetput reinigen? We verzamelden alles wat u over een vetput moet weten.

Een vetput reinigen

Meestal werkt een vetput perfect. Maar wanneer u de vetafscheider onvoldoende aandacht schenkt, duiken er problemen op in het systeem. Een teveel aan vet is nooit goed voor de buizen en meestal de oorzaak van dieperliggende verstoppingen, wat u in de keuken absoluut wil vermijden. Een tijdige reiniging is dus aangewezen.

Wanneer moet ik mijn vetput leegmaken?

U kan makkelijk zelf zien wanneer de vetput vol is. Dat is meestal het geval wanneer de vetlaag 15 centimeter dik is en er dus geen water meer tussen de laag vet en slib past. Die vetten en oliën komen dan net als het water terecht in uw leidingen, waardoor de afvoer verstopt. Wanneer u merkt dat het water steeds trager wegloopt, zit uw vetput hoogstwaarschijnlijk vol. Hoog tijd dus om uw vetput leeg te maken en te reinigen.

Hoe moet ik mijn volle vetput leegmaken?

Het is absoluut niet evident om uw vetput zelf te reinigen. Vet uit de put scheppen is een optie, maar vooral een vuil en tijdrovend werk. Er komen trouwens ook altijd gevaarlijke gassen vrij en het is absoluut niet makkelijk om de vetten zomaar ergens anders te deponeren. Schakel dus een vakman in die van aanpakken weet!

Ledigen en reinigen van vetput door een erkende instantie

Een vetput ledigen gebeurt idealiter met de drukvacuümtechniek, waar een ruimingsdienst weg mee weet. Zij beschikken over uitgeruste wagens en het juiste materiaal die in een handomdraai de lediging en reiniging van uw vetput voor hun rekening nemen. Bovendien ontvangt u na het werk een schriftelijk attest dat aantoont dat uw afvalwater op een verantwoorde manier wordt verwerkt.

Oostendse Ruimdienst Sanders helpt u snel verder

Bent u woonachtig in Oostende en ondervindt u last van een verstopping of een volle put? Nood aan expertise om een lek op te sporen of een periodiek onderhoud van uw afvoerleidingen? Met meer dan 35 jaar ervaring op de teller is het gedreven team van de Oostendse Ruimdienst Sanders uw professionele partner voor ontstoppingen, ruimingen en rioolinspectie. Onze rode tankwagen rukt uit in Oostende, Brugge, kust en omgeving om problemen bij particulieren, ondernemingen en openbare instellingen te verhelpen.