Hoeveel kost het om mijn septische put te ledigen?

Beschikt u over een septische put? Dan heeft die af en toe nood aan een grondige ruiming. Zo niet, kan dat toiletproblemen, geurhinder of een verstopte afvoer veroorzaken. U controleert dus het best jaarlijks of uw septische put geledigd moet worden. Maar wat is de prijs van een septische put? En is een lediging duur? U ontdekt het in deze blog.

Wat is een septische put?

In tegenstelling tot een beerput, heeft een septische put een reservoir dat verbonden is met de riolering. De grove, vaste stoffen zinken naar de bodem, waar bacteriën het afval omzetten in gassen, water en slib. Dat rottingsproces wordt ook wel septische gisting genoemd.

Om het afbraakproces van de put te garanderen en de bacteriën te vrijwaren, gebruikt u beter zo weinig mogelijk chemische reinigingsproducten, bleekwater en antibacteriële middelen. Het vloeibare afvalwater wordt afgevoerd door het rioleringsnetwerk, waarna het terechtkomt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In sommige gevallen is een septische put in uw tuin verplicht.

Hoeveel kost een septische put?

Bij de aankoop van een septische put moet u rekening houden met het materiaal. Een betonnen put zal goedkoper zijn dan eentje uit kunststof. Voor een betonnen exemplaar van 1500 liter betaalt u al snel €200, voor 3000 liter gemiddeld €350. Voor kunststof kan dat oplopen tot respectievelijk €350 en zelfs €800. Op zich valt de prijs voor een septische put goed mee, maar mogelijks komen daar nog plaatsingskosten bij.

Wat is de prijs om een septische put te ledigen?

Een septische put heeft af en toe een grondige ruiming nodig. Zo niet, is de kans groot dat u last krijgt van geurhinder, toiletproblemen of een verstopte afvoer. Maar wanneer is een ruiming precies nodig? De sliblaag of korst bovenaan mag nooit dikker worden dan 15 cm, of u krijgt ongetwijfeld problemen. Is het zover? Doe dan een beroep op een professionele ruimdienst, die uw put snel én efficiënt lediget

Afhankelijk van de grootte van uw put, betaalt u hiervoor tussen de €100 en €200. Heeft u een groot exemplaar? Reken dan op zo’n €300. De ruimingswerken zelf nemen maximaal een half uur in beslag. Nadien ontvangt u een officieel document als bewijs van de ruiming.

Oostendse Ruimdienst Sanders helpt u snel verder

Bent u woonachtig in Oostende en ondervindt u last van een verstopping of een volle put? Nood aan expertise om een lek op te sporen of een periodiek onderhoud van uw afvoerleidingen? Met meer dan 35 jaar ervaring op de teller is het gedreven team van de Oostendse Ruimdienst Sanders uw professionele partner voor ontstoppingen, ruimingen en rioolinspectie. Onze rode tankwagen rukt uit in Oostende, Brugge, kust en omgeving om problemen bij particulieren, ondernemingen en openbare instellingen te verhelpen.