Wat is een bezinkput en hoe onderhoud ik het?

Een beerput, een septische put, een vetput … Er zijn heel wat mogelijkheden voor uw woning of tuin om regen- en afvalwater op te vangen, zo ook de bezinkput. Maar wat is dat precies en hoe zorgt u voor een piekfijn onderhoud ervan? U ontdekt het in deze blog.

Wat is een bezinkput?

In de bezinkput – ook de nog de sterf- of verliesput genoemd – wordt het regenwater opgevangen als er nog geen aansluiting is op de riolering. In het oppervlak van de bezinkput zitten gaten, waardoor het water in de grond sijpelt. Het dient daarnaast ook als overloop van de septische put. In een septische put wordt afvalwater opgevangen en doorgeloodst naar de riolering. De vaste stoffen zinken naar de bodem en worden via biologische processen omgezet in slib, water en gassen. In sommige gevallen is er echter (nog) geen riolering geplaatst en komt het afvalwater vanuit de septische put terecht in de bezinkput. Wilt u een bezinkput plaatsen, heeft u de toelating van de gemeente nodig.

Wat is het verschil met een regenput?

Een regenput vangt regenwater op dat u perfect kan gebruiken voor de wasmachine, het doorspoelen van uw toilet, het wassen van uw wagen … Zo bespaart u niet alleen kostbaar water, maar is het ook beter voor uw leidingen. Een bezinkput daarentegen vangt naast regenwater, ook afvalwater op. Nadien wordt dat water in de grond geïnfiltreerd.

Moet mijn sterfput gereinigd worden?

Net zoals alle putten, heeft ook uw sterfput een regelmatige, grondige reiniging nodig. Op de bodem ontstaat na verloop van tijd een laagje slib dat tijdig moet worden verwijderd. – Zo niet, veroorzaakt te veel slib vieze geurtjes en overstromingen, met alle gevolgen van dien. Dat heikel werk kan u onmogelijk zelf uitvoeren, maar besteedt u het best uit aan een professionele firma die uw bezinkput nauwgezet onder handen neemt.

Is uw bezinkput toe aan een grondig onderhoud?

Heeft uw bezinkput een grondige lediging nodig? De bekwame stielmannen van Ruimdienst Sanders ruimen uw putten snel én efficiënt. Zo zijn uw ongemakken in een handomdraai van de baan en geniet u weer optimaal van uw huis en tuin.

Oostendse Ruimdienst Sanders helpt u snel verder

Bent u woonachtig in Oostende en ondervindt u last van een verstopping of een volle put? Nood aan expertise om een lek op te sporen of een periodiek onderhoud van uw afvoerleidingen? Met meer dan 35 jaar ervaring op de teller is het gedreven team van de Oostendse Ruimdienst Sanders uw professionele partner voor ontstoppingen, ruimingen en rioolinspectie. Onze rode tankwagen rukt uit in Oostende, Brugge, kust en omgeving om problemen bij particulieren, ondernemingen en openbare instellingen te verhelpen.